Wethouders geïnstalleerd

Op 16 maart heeft de kiezer gesproken en de uitslag was overweldigend. FNP kwam als grootste partij uit de bus en S!N als goede tweede er vlak achteraan. In de gesprekken met de informateur kwam duidelijk naar voren dat FNP…

Lees verderWethouders geïnstalleerd

Eindelijk een bomenbeleid

Als S!N vragen we al jaren om een gedegen bomenbeleidsplan. We hebben er hard voor gewerkt om het op te nemen in het coalitieakkoord. En nu bijna aan het einde van deze eerste raadsperiode ligt het er. Daar zijn we…

Lees verderEindelijk een bomenbeleid

48 actiepunten tegen armoede

Het actieplan “Integraal en kindgericht armoede en schuldbeleid” kent maar liefst 48 actiepunten. Geen woord, maar daden! Daar gaat het om. Fantastisch dat dit opgesteld is met specialisten, mensen die weten wat het is om in armoede te leven. Zij…

Lees verder48 actiepunten tegen armoede

Algemene Beschouwingen

Voorzitter, Wij spreken ons dank uit aan de ambtenaren en het college voor het opstellen van deze begroting. We hebben veel waardering voor de bodes en bedanken onze collega raadsleden voor de goede samenwerking. Wij zijn hier vandaag bijeen voor…

Lees verderAlgemene Beschouwingen

Dokkum autoluw

Het is de wens van steeds meer inwoners, ondernemers en bezoekers van Dokkum. Maak het winkelgebied van Dokkum autoluw. Fractievoorzitter Rebecca Slijver heeft hierover tijdens de begrotingsraad een motie ingediend. Het verzoek is om vooral in gesprek te gaan en…

Lees verderDokkum autoluw