Wethouders geïnstalleerd

Op 16 maart heeft de kiezer gesproken en de uitslag was overweldigend. FNP kwam als grootste partij uit de bus en S!N als goede tweede er vlak achteraan. In de gesprekken met de informateur kwam duidelijk naar voren dat FNP en S!N het voortouw mochten nemen om een college te vormen.

We hebben goede, aangename en zinvolle gesprekken gehad met de FNP en daaruit bleek al snel dat we politiek inhoudelijk niet zo ver uit elkaar liggen. Dat was geen verrassing, in de coalitiesamenwerking van de afgelopen periode was dat ook al duidelijk geworden. In Gemeentebelangen hebben we een waardevolle partner gevonden, om de komende 4 jaar aan de slag te gaan met de uitdagingen die voor ons liggen.

We hebben een sterk college nodig, verbinders met visie, lef en verstand van zaken. S!N mag twee wethouders leveren. Als eerste is dat Jouke Douwe de Vries, hij heeft de afgelopen periode al laten zien dat hij aan deze eisen voldoet. De Vries overziet de uitdagingen en dat niet alleen, hij heeft ook een duidelijke visie op hoe het anders kan en moet. Fractievoorzitter Rebecca Slijver: “Ik ben dan ook erg blij dat De Vries opnieuw onze wethouder wil zijn.”

En dan lijkt het bijna een onmogelijke opgave om een tweede wethouder te vinden, iemand die hieraan kan tippen. Maar we hoefden niet lang en ook niet ver te zoeken, we waren er snel uit. Sjoerd Keizer zal onze tweede wethouder worden. Keizer draait al heel wat jaren mee in de politiek, hij zit goed in de dossiers, is scherp op te dingen die tussen de regels staan en bovenal is Keizer en mensenmens. Keizer kent iedereen en iedereen kent hem.

Als fractie hebben we alle vertrouwen in het college, met A.J. Soepboer (FNP), B. Koonstra (FNP) J.D. de Vries (S!N), S. Keizer (S!N) en P.L. Braaksma (GBNF). Er liggen heel wat uitdagingen voor ons, we gaan er mee aan de slag. Belangrijkste is de verbinding met al ons inwoners, alle mensen, dieren en de natuur. We ha der S!N oan.