Inburgeringsbeleid samen met DOKwurk en ROC’s

S!N is heel blij met het samenwerking met Dokwurk, dat vinden wij echt een opsteker. Het past ook goed bij de nieuwe koers van Dokwurk om te kijken naar de participatie van de mensen. 

Raadslid van der Meij vroeg hoe het zit met de onderwijsroute en of de ROC’s daar bij betrokken zijn? Het college antwoordde dat dat de inzet is en dat de wens is dat zij hier actief een rol in gaan spelen, omdat die al nauw samen werken met DOKwurk. Zo krijg je een doorgaande leerlijn en kunnen mensen een startkwalificatie hebben.

We horen via vrijwilligers van Vluchtenlingenwerk dat er veel onrust heerst onder de, met name oudere mensen die dit aangaat. Mensen zijn bang straks naar Leeuwarden te moeten. Daarom moet er moet volgens S!N gauw duidelijkheid komen! Een ook hier gaat het college mee aan de slag.