Edel, arm en rijk maakt de dood gelijk.

Het oude spreekwoord zegt het al: Edel, arm en rijk maakt de dood gelijk. Het maakt niet uit, wie je bent, bij overlijden zijn we allemaal gelijk. De inspreker van begrafenisvereniging “De laatste eer” uit Burdaard legde het haarfijn uit. De kosten voor begraven, bijzetten van urnen of verstrooien van as, worden met 50% verhoogd op buitengewone uren.

Dhr. Had enkele duidelijke voorbeelden. Als ik op zaterdag voor de brug sta te wachten, staat er hetzelfde tarief fan €3.50 op, er is geen toeslag voor zaterdag of zondag. Als ik een brood in de supermarkt koop, is het brood op maandag net zo duur als op zaterdag.

Waarom is dat met uitvaarten dan wel het geval? De afschrijving van materiaal zoals auto en gereedschap is op woensdag niet anders dan op zaterdag. Net als het gebruik van brandstof, dat is op zaterdag niet duurder dan door de week. De administratieve handelingen worden tijdens kantooruren gedaan. Het graven van het graf wordt op vrijdag gedaan, als de begrafenis in het weekend is. Alleen het toedekken van het graf wordt op zaterdag gedaan.

Volgens S!N hele terechte opmerkingen, dus hebben we hierover en motie ingediend. We zijn dankbaar dat mensen ons hier op wijzen.

Ook werd een beroep gedaan op medemenselijkheid en medeleven naar onze inwoners. De gemeentelijke overheid wordt wel de eerste overheid genoemd, het hart van de mienskip die haar medeleven kan uiten door de kosten voor het begraven van een kind van 1 jaar of jonger en levenloos geborenen te verrekenen in de andere tarieven. Dit voorstel werd mee in gediend door AL en CDA en kreeg verder steun van FNP, CU, VVD, GB en BVNL.