S!N is met 4 zetels vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Noardeast-Fryslân. Ook maakt S!N deel uit van de coalitie, samen met CDA, FNP, CU en VVD. Namens S!N zit Jouke Douwe de Vries in het college, als wethouder Sociaal Domein en Onderwijs.

De fractievergaderingen van S!N zijn vrij toegankelijk voor alle leden van onze partij. Zij praten graag mee, en gezamenlijk bepalen wij onze standpunten. Wij hebben dan ook een grote steunfractie van 15 tot 20 personen.

Wilt u ook meepraten? Klik dan hier om u aan te melden als lid!

Of neem contact op met één van onze raadsleden, de wethouder of de bestuursleden:

Rebecca Slijver
raadslid / fractievoorzitter
DOKKUM
06 41 277 891
r.slijver@noardeast-fryslan.nl
Sjoerd Keizer
raadslid
TRIEMEN
06 46 310 326
0511 442 812
s.keizer@noardeast-fryslan.nl
Manon van der Meij-Baron
raadslid
DOKKUM
06 27 222 682
m.vandermeijbaron@noardeast-fryslan.nl
Kevin Merkus
raadslid
KOLLUM
06 40 821 535
k.merkus@noardeast-fryslan.nl
Jouke Douwe de Vries
wethouder sociaal domein en onderwijs
DOKKUM
jd.devries@noardeast-fryslan.nl
Henk Brouwer
voorzitter bestuur
DOKKUM
06 15 188 260
henk.brouwer@knid.nl
Jesse Nutma
secretaris bestuur
DOKKUM
Annet Baarda
bestuurslid
DOKKUM

xxxxxxxxx

S!N heeft de ANBI-status. Dit wil zeggen dat de Belastingdienst S!N beschouwt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften van donateurs aan S!N aftrekbaar zijn van de belasting. Ook is S!N hierdoor vrijgesteld van het betalen van belastingen over schenkingen en erfenissen.

Klik hier voor het beleidsplan en hier voor het financieel overzicht 2019.

Geef een antwoord