Bel of app ons!

06 27 47 66 09 (via whatsapp of telefonisch)

S!N staat voor een sociaal beleid dat oog houdt voor de mensen om ons heen en klaar staat voor elkaar, omdat we er alleen samen iets van kunnen maken in deze wereld. Dat doen we niet alleen in de politiek. Ook in het dagelijks leven van mensen willen we informatie geven en helpen zodat mensen weten wat er van hen wordt gevraagd en wat er mogelijk is om hulp te krijgen. Het eerste contact met veel instanties is vaak al iets waar mensen huizenhoog tegenop zien. Maar die instanties nemen ook nog eens besluiten en schrijven brieven waar veel mensen geen touw aan vast kunnen knopen.

S!Nformatiepunt
Het S!Nformatie punt verschaft informatie, advies en goede bewegwijzering, zodat mensen in staat zijn zich actief in te zetten voor de kwaliteit van hun eigen leven.

Werkwijze
Samen met degene die zich meldt (via mail, whatsapp of telefonisch) bekijken wij de vraag, het probleem en gaan we samen op zoek naar de juiste oplossing. Doel is om mensen de instrumenten in handen te geven zodat zij zelf in staat zijn problemen niet uit de weg te gaan, maar aan te pakken. Daarbij gaan we natuurlijk niet opnieuw het wiel uitvinden, maar maken we graag gebruik van kennis en ervaring van allerlei initiatieven en instellingen die vaak al lang in onze gemeente actief zijn. Wij nemen dus geen problemen van mensen over, maar willen hen helpen deze zelf aan te
pakken. We zijn er voor iedereen, SIN -lid of niet. En wij zijn er altijd, geen drempels, geen spreekuren. Tussen 9 en 5 zijn we telefonisch bereikbaar. Je mag ook een voicemailbericht inspreken, of ons een (spraak)berichtje sturen. Via de mail en (whats)app zijn we altijd bereikbaar.

Spelregels
Nog even de belangrijkste spelregels:

  • Iedereen in de gemeente Noardeast-Fryslan kan een beroep op ons doen;
  • Mensen hoeven geen lid van de SIN te zijn;
  • De hulp we bieden is gratis;
  • Informatie wordt vertrouwelijk behandeld;
  • Medewerkers van het team zijn geen hulpverleners en geen advocaten, maar verwijzen naar instanties die het beste kunnen helpen;
  • De medewerker van het team kan daarbij zo nodig als tussenpersoon dienen; in dat geval wordt een schriftelijke machtiging van de hulpvrager gevraagd;
  • Hulpvragers blijven altijd zelf verantwoordelijk voor de eigen kwestie of zaak die
    wordt voorgelegd.
  • Als je contact opneemt, dan heb je contact met Bart of Ingrid


Neem contact met ons op!

Mail ons!

sinformatie@sin.frl