48 actiepunten tegen armoede

Het actieplan “Integraal en kindgericht armoede en schuldbeleid” kent maar liefst 48 actiepunten. Geen woord, maar daden! Daar gaat het om. Fantastisch dat dit opgesteld is met specialisten, mensen die weten wat het is om in armoede te leven. Zij weten waar de knelpunten zitten en kunnen vanuit de praktijk meedenken over de bedachte oplossingen en regelingen. Ze hebben hun nek uitgestoken om mee te werken aan dit beleid. S!N heeft hier grote waardering voor.

In Noardeast-Fryslân groeien 900 kinderen in armoede op. En dan is ook deel van de inwoners met en laag inkomen of schulden niet in beeld.

Het leed is vaak groot, buitenstaanders hebben vaak geen idee wat armoede met je doet. Het gaat niet alleen om het (gebrek aan) geld, het heeft invloed op allerlei dagelijkse dingen. Fractievoorzitter Rebecca Slijver verwoordt de vragen: “Wat eten we vandaag, hoe warm zetten we de kachel en hoe leg ik mijn kinderen uit, dat ze dit jaar alleen een chocoladeletter van Sinterklaas hebben gekregen?”

In het actieplan is speciaal aandacht voor kinderen. Het maatschappelijk participeren staat hoog op de prioriteitenlijst. Ook voor kinderen, ze moeten mee kunnen doen en lid kunnen worden van de sportvereniging, mee gaan op schoolreisje en hun verjaardag kunnen vieren.

Het begint bij kennis over geld, welke keuzes maak je, wat koop je van je zakgeld of het loon van je bijbaantje? Hoe ga je om met schulden? Er wordt ook ingezet om mensen door te leiden nar werk. Werk zorgt voor inkomen, sociale cohesie en geeft je het gevoel dat je er toe doet.

Voor nu speelt vooral de onbekendheid van de regelingen een rol. Lang niet iedereen die er recht op heeft, maakt gebruik van de regelingen. Vooral de Lauwersregeling en Stichting Leergeld worden nog niet optimaal benut. Slijver is dan ook blij dat Wethouder de Vries hierop actief inzet  met de nieuwe geldgids, betere communicatie, de voorzieningenwijzer en de inzet van de minimacoaches.

Er is een grote onzichtbare groep, de verborgen armoede, deze mensen en kinderen zijn niet in beeld. Maar als we even nadenken, kennen we allemaal wel 1 of meerdere gezinnen of personen die mogelijk gebruik kunnen maken van een of meer van de regelingen. Wijs hen daarop, maak het bespreekbaar. Een klein gebaar, met en grote uitwerking. Zeker in deze tijd, de moeite waard.