Dokkum autoluw

Het is de wens van steeds meer inwoners, ondernemers en bezoekers van Dokkum. Maak het winkelgebied van Dokkum autoluw. Fractievoorzitter Rebecca Slijver heeft hierover tijdens de begrotingsraad een motie ingediend. Het verzoek is om vooral in gesprek te gaan en blijven over de autoluwe binnenstad, waarbij wat S!N betreft de knip op De Zijl uitgangspunt zou kunnen zijn.

Hiermee blijft en groot deel van de binnenstad op loopafstand goed bereikbaar, doordat er zogenoemde rijlussen overblijven, waarbij  de Markt, Oostersingel, de Dijk bereikbaar zijn met de auto. De rest van het kernwinkelgebied zou dan autoluw worden, wat het winkelplezier vergroot de co2 uitstoot neemt af, waardoor we en gezonder leefklimaat realiseren. Het is een trend die in steeds meer grote steden heel gewoon is.

De VVD-fractie vroeg of als deze motie het niet haalde, S!N eindelijk zou stoppen met zeuren over de autoluwe binnenstad. Slijver antwoordde: Dat S!N vooral kijkt naar de mogelijkheden en niet naar de onmogelijkheden. Op voorhand had zij al steun van de fracties CDA, AL en GB en bij de stemming kreeg zij nog steun van FNP, CU en PVDA. Waardoor deze motie met een ruime meerderheid is aangenomen.