Rioolheffing en tarief begraven aangepast

De belastingverordeningen zijn een jaarlijks terugkerend feit. Vaak zijn er kleine aanpassingen, verhoging met inflatie of regels die net iets veranderen. Deze keer stonden de belangrijkste wijzigingen in het raadsvoorstel benoemd.

S!N en ook andere partijen zijn daar zeer content mee. Fractievoorzitter Rebecca Slijver deelde hier over de complimenten uit aan de ambtenaren. En kon volmondig instemmen met de voorgestelde wijzigingen.

Rioolheffing

In 2019 zijn de belastingverordening geharmoniseerd, de verordeningen van de 3 voormalige gemeentes Dongeradeel, Ferwerderadeel en Kollumerland zijn samengevoegd. War bij de meeste harmonisatievoorstellen behoorlijk gemiddeld is, week, zo bleek later, de rioolverordening behoorlijk af. Hier was voor niet-woningen het hoogste tarief van de 3 gemeentes gekozen, voor Dongeradeel betekende dit een stijging van 500%.

Gelukkig is dit nu hersteld en per 1-1-2022 is het tarief voor percelen zonder wateraansluiting of een aansluiting waarover op jaarbasis niet meer dan 10m3 wordt toegevoerd €49,90 per jaar.

Begraven

Een inwoner wees ons als raad op een aantal zaken rondom begraven. Hij maakte de treffende vergelijking dat een brood in het weekend niet duurder is dan doordeweeks. En stelde de vraag waarom dat bij begraven wel zo is. S!N heeft hierover bij de begroting een motie ingediend die door alle partijen, behalve PvdA is gesteund. In de nieuwe belastingverordening is ook dit aangepast.