Eindelijk een bomenbeleid

Als S!N vragen we al jaren om een gedegen bomenbeleidsplan. We hebben er hard voor gewerkt om het op te nemen in het coalitieakkoord. En nu bijna aan het einde van deze eerste raadsperiode ligt het er. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee, maar we willen toch een kanttekening plaatsen. Het feit dat het bijna 3 jaar heeft geduurd, laat zien dat dit geen hoge prioriteit heeft. En dat vinden we jammer. Niet omdat we nu per se op dit punt willen scoren, nee inhoudelijk gaat ons dit aan het hart.

Onze motie voor de kapvergunning hebben we aangehouden met de toezegging, dat het bij de behandeling van het groenstructuur- en biodiversiteitsplan aan de orde zou komen. En dat wordt niet gehaald, het college heeft ons laten weten dat het in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar komt.

Raadslid van der Meij: “We hebben even overwogen om, om uitstel te vragen, zodat het in 1x behandeld kan worden. Maar we hebben bewust gekozen om dit niet te doen. Dit plan moet nu vast gesteld worden, we willen dit niet nog langer uitstellen, daarvoor is het TE belangrijk.”

Daarom vragen we aan het college om het Groenstructuur- en Biodiversiteitsplan hoog op de prioriteitenlijst te zetten. Het kan toch niet zo zijn, dat dat niet gerealiseerd wordt, ondanks dat dit in de coalitieagenda staat! Zodat er op zeer korte termijn met de uitvoering begonnen kan worden. Dit werd ook onderstreept door de inspreker, hij vroeg de raad nadrukkelijk om vooral in te stemmen met dit plan.