Voorstel voor proef met zondagsopenstelling

  • Bericht auteur:

Samen met de VVD en ABD hebben wij vanavond een initiatiefvoorstel ingediend om deze zomer een proef met de zondagsopenstelling van winkels te doen. Het voorstel wordt op 12 juni a.s. behandeld in de opiniërende raadsvergadering. De tekst van het voorstel kunt u hieronder lezen. Of klik hier om het…

Lees verder Voorstel voor proef met zondagsopenstelling

“Dit coalitieakkoord rammelt aan alle kanten!”

  • Bericht auteur:

"Toen ik begon te lezen, dacht ik even dat de coalitie ons verkiezingsprogramma had overgenomen. Behoud van voorzieningen en geen vervolgfasen voor het Súd Ie-project. Maar als je verder leest en leest wat er echt staat of juist niet staat, dan merk je dat dit coalitieakkoord rammelt aan alle kanten.…

Lees verder “Dit coalitieakkoord rammelt aan alle kanten!”

Oppositie niet uitgenodigd! Hoezo vertrouwen?

  • Bericht auteur:

Vorige week zagen wij een tweet van de gemeente Dongeradeel, waarin ondernemers worden opgeroepen om naar een bijeenkomst te komen. Tijdens die bijeenkomst, zo konden wij lezen, zouden de fractievoorzitters van CDA, FNP en CU het coalitieakkoord presenteren, om vervolgens met de aanwezige ondernemers in discussie te gaan over belangrijke…

Lees verder Oppositie niet uitgenodigd! Hoezo vertrouwen?

Oppositie Dongeradeel zegt vertrouwen in nieuwe coalitie op

  • Bericht auteur:

CDA, FNP en ChristenUnie hebben geen conclusies getrokken uit de harde botsing met de oppositie in de laatste raadsvergadering. Reden voor de voltallige oppositie om het vertrouwen in de nieuwe coalitie op te zeggen; zelfs nog voor die goed en wel zit. “It is ûnfoarstelber dat se mekoar noch altyd…

Lees verder Oppositie Dongeradeel zegt vertrouwen in nieuwe coalitie op

“Deze beoogde coalitie is voorbij! Nieuwe ronde”

  • Bericht auteur:

Er zou donderdag nog geen besluit vallen over het gratis parkeren in Dokkum. Totdat Lolke Folkertsma van de FNP, als donderslag bij heldere hemel, een kant-en-klaar-amendement indiende met het logo van CDA Dongeradeel erboven. Met als doel blijkbaar om, als nieuw te vormen coalitie, het gratis parkeren erdoor te drukken.…

Lees verder “Deze beoogde coalitie is voorbij! Nieuwe ronde”

Dongeradeel Sociaal komt op voor SUNOF

  • Bericht auteur:

Samen met de PvdA vroeg Dongeradeel Sociaal donderdag aandacht voor het Steunpunt Uitkeringsgerechtigden Noordoost-Fryslân (SUNOF). Dit steunpunt is verbonden aan het Fries Steunpunt Uitkeringsgerechtigden (FSU) en de provincie Fryslân heeft laten weten dat zij de subsidie voor het FSU de komende jaren gaat afbouwen. Wij willen voorkomen dat het SUNOF…

Lees verder Dongeradeel Sociaal komt op voor SUNOF

Geen steun voor extra subsidie Bonifatiusmusical

  • Bericht auteur:

Dongeradeel Sociaal staat voor het behoud van voorzieningen. Ook culturele voorzieningen. Toen de organisatie van de Bonifatiusmusical dan ook € 25.000,- subsidie vroeg, maar slechts € 10.000,- kreeg, sprongen wij voor hen in de bres. Helaas zonder succes. Ons amendement kreeg geen steun van de andere fracties in de Dongeradeler…

Lees verder Geen steun voor extra subsidie Bonifatiusmusical

Alternatieve begroting Dongeradeel Sociaal nog steeds actueel

  • Bericht auteur:

In oktober 2013 presenteerde Dongeradeel Sociaal een alternatieve begroting. De andere partijen in de raad van Dongeradeel wilden daar toen niet aan. Maar op 20 maart jl. werd het overdrachtsdocument met bezuinigingen gepresenteerd. En wat blijkt? Veel van de bezuinigingsvoorstellen van Dongeradeel Sociaal zijn nog steeds actueel! Doel van de…

Lees verder Alternatieve begroting Dongeradeel Sociaal nog steeds actueel

Dongeradeel Sociaal buiten coalitie

  • Bericht auteur:

Met de FNP is Dongeradeel Sociaal de grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen. Ronduit teleurstellend dan ook dat Dongeradeel Sociaal buiten de coalitie wordt gehouden. De informateurs adviseren een coalitie van CDA, FNP en ChristenUnie. Niet omdat CDA en FNP inhoudelijk veel met Dongeradeel Sociaal verschillen, maar vooral vanwege 'gevoeligheden' bij…

Lees verder Dongeradeel Sociaal buiten coalitie

NAM ontkent schade aan huizen door bodemdaling

  • Bericht auteur:

"Ik begrijp uw ongerustheid." Zo begon Elke Rettberg van de NAM enkele keren haar antwoord tijdens een presentatie in de raad afgelopen donderdag. Toch nam zij allerminst de zorgen weg over de gevolgen van de bodemdaling door gaswinning. Sterker nog, onze ongerustheid nam alleen maar toe. De NAM bleef in…

Lees verder NAM ontkent schade aan huizen door bodemdaling