Mondelinge vragen over subsidie isolatiemaatregelen en de witgoedwissel

Tijdens it Fragemomint van It Beslút op woensdag 17 mei 2023 stelde Manon mondelinge vragen over de subsidie isolatiemaatregelen en de witgoedwissel in onze gemeente. Zij stelde deze vragen naar aanleiding van een brief van een inwoner van onze gemeente.

  1. Klopt het dat de subsidieregeling witgoed niet meer geldt, omdat het budget op is?
  2. Klopt het dat inwoners van onze gemeente geen aanspraak kunnen meer maken opmerking subsidieregeling voor muurisolatie? En wanneer dat klopt; wat is daar de reden van?

De wethouder reageerde hierop dat er in de aanpak van energiearmoede 10 % gereserveerde is voor de witgoedwissel. Dit is het laagste percentage, omdat witgoed per geïnvesteerde euro een lager rendement heeft. Daarom overweegt het college nu om andere regelingen in overweging te nemen en komt daar nog op terug. Op 23 april is de raad middels een brief geïnformeerd; de subsidie op isolatie-maatregelen heeft vertraging opgelopen. Op dit moment is het mogelijk om subsidie aan te vragen ruitisolatie, bodemisolatie, vloerisolatie, dakisolatie binnenkant en muurisolatie binnenkant. Spouwmuurisolatie en muurisolatie aan de buitenkant zijn uitgesloten in de regeling vanwege de wet natuurbescherming.

Landelijk wordt er nu gewerkt aan een natuurinclusieve isolatie aanpak. De Provinsje Fryslân werkt ook aan een aanpak. Gemeenten kunnen hier, als het goed is, vanaf september een aanvraag voor een management plan op indienen. Dan ontstaat er meer ruimte voor subsidiemaatregelen aan de buitenkant. Op dit moment kan er door inwoners dus wel subsidie aangevraagd worden voor de binnenkant.

Manon vervolgde dit antwoord met de vraag of dit dan ook gecommuniceerd gaat worden, op het moment dat deze regeling er is. De wethouder gaf te kennen dat dit gecommuniceerd gaat worden.