Mondelinge vragen over loket burgerzaken Kollum

Tijdens it Fragemomint tijdens It Beslút van 17 mei 2023 vroeg Sjoerd aandacht voor het sluiten van Burgerzaken in het gemeentehuis van Kollum. Hij stelde naar aanleiding van een eerder verschenen persbericht hierover de volgende vragen:

  1. In het persbericht wordt vermeld dat het gemeentehuis in Kollum voor Burgerzaken wordt gesloten. De wethouder heeft het over flexibiliteit en rekbaarheid in de zomerperiode. Wat bedoeld de wethouder hiermee en waarom wordt er niet beter gecommuniceerd richting onze burgers over bijvoorbeeld parkeren in Dokkum, het thuisbezorgen van Rijksdocumenten en eventueel thuisbezoek door een ambtenaar?
  2. Welke alternatieven zijn in beeld gebracht voor een eventueel loket in Ferwert en Kollum, voor minimale openstelling, waarbij gedacht kan worden aan huur of in een bestaand gemeentelijk pand?

De wethouder heeft toegezegd de communicatie hierover te verbeteren en in de huis-aan-huis krant te vermelden wat de alternatieven zijn voor de inwoners van regio Kollum en Ferwert.