Beslút 26 april 2023

It Beslút van donderdag 26 april opende met een hamerpunt aangaande een wijziging in de raad van toezicht van stichting Roobol. Vervolgens nam de raad een beslút over het raadsvoorstel om de Planning & Control cyclus aan te passen

Planning & Control Cyclus

Sjoerd Keizer sprak namens de fractie S!N over dit onderwerp en noemde het raadsvoorstel een wens van het Bestuur en de Auditcommissie om enkele aanpassingen in te voeren betreffende Planning en Control. Het betreft frequentere financiële rapportages waardoor de raad en het college beter op de hoogte zijn van de financiële situatie. Tevens een verzoek om het aanpassen van doelen activiteiten. De wens is uitgesproken om de activiteiten op project-en beleidsniveau te beschrijven in plaats van de huidige beschrijving van activiteiten. Ook wil men graag “Sustainable Development Goals” opnemen. Dit zijn duurzame ontwikkelingsdoelen die toegepast kunnen worden op de programma’s. Deze doelen vanuit de VN, staan ook in het verkiezingsprogramma van S!N. Het interne systeem van verkeerslichtenmodel wordt ook aangepast. Het huidige model is niet meer van deze tijd. Enkele kanttekeningen en risico’s zijn de ontvlechting van Noardeast en Dantumadiel waarbij de ombouw van de organisatie veel ambtelijke inzet vergt. Daarnaast geeft Ton Heerts, burgemeester van Apeldoorn in een interview in Trouw aan, dat gemeenten het financieel moeilijk hebben, kampen met personeelstekorten en dat uiteindelijk onze inwoners dit zullen merken. “Het elastiek is aan het eind, qua rekbaarheid”. De bovengenoemde aanpassingen worden gefaseerd ingevoerd.

Onderzoek actualiteit 0-beleid

Volgend agendapunt werd voor rekening genomen door Jesse Nutma. Het betrief een motie vreemd van BVNL en de VVD waarin men oproep tot een onderzoek naar de actualiteit van het 0-beleid voor coffeeshops. Jesse lichtte toe dat S!N, altijd vóór een onderzoek is geweest naar de actualiteit van ons beleid. Daarom staat S!N ook positief tegenover deze motie. “Het is helaas zo dat er wordt gehandeld in softdrugs in onze gemeente, dus laten we niet onze kop in het zand steken en laten we onderzoek doen naar wat er nu gebeurt, zodat we dit eventueel kunnen reguleren en veiliger kunnen maken voor onze gemeente.” verklaarde Jesse. Jesse maakte duidelijk dat de motie niet bedoeld is om een vergunning te geven aan ondernemers om een coffeeshop te starten in onze gemeente, maar om een onderzoek te doen naar het huidige beleid, of misschien wel gebrek aan beleid, aangaande dit onderwerp. De motie werd ingetrokken na een schorsing omdat portefeuillehouder Kramer een toezegging deed om de raad te informeren over de actualiteit van het beleid.

Beloning werknemers SW-bedrijven

Gemeentebelangen diende een motie in over de beloning van werknemers van de SW-bedrijven. Op dit moment is het zo dat zij niet gecompenseerd worden in hun CAO, terwijl landelijk vrijwel alle CAO’s een inflatiecorrectie ondergaan. Daarmee zijn kwetsbare inwoners de dupe van landelijk beleid, terwijl zij al tegen het minimumloon aanzitten en voor een ieder de kosten toenemen in de huidige tijd. Dat vindt S!N zeer onterecht. Om die reden dienden we de motie mee in. De motie werd door de gehele raad aangenomen.