Bouwen in de dorpen en stad

Een Tiny House in Leeuwarden. Foto van: www.tinyhousenederland.nl

In ons verkiezingsprogramma is veel aandacht voor het wonen in onze mooie regio, met daarbij een heel aantal aanbevelingen. Tevens is dit een onderdeel van het bestuursakkoord geworden. In diverse gemeenten, en ook bij ons, is inmiddels de woonvisie vastgesteld. Er is een woningbouwakkoord afgesloten met de provincie. De gemeenten krijgen veel meer ruimte voor inbreiding.

Ook zijn er diverse plannen in onze dorpen want men maakt zich zorgen. Zorgen dat er te weinig betaalbare woningen zijn, mede door de enorme prijsstijgingen. Het gevaar is met name dat jongeren, maar ook ouderen die bijvoorbeeld zorg nodig hebben, wegtrekken uit onze regio en daar maakt men zich zorgen over.

De laatste weken staan de kranten vol over wonen. Daniël Depenbrock, woningmarktadviseur bij KAW, roept om niet te voorzichtig te zijn in de beoordeling van nieuwe woningplannen voor krimpgebieden. Ga niet te veel op de contigenten zitten maar lever maatwerk. Voorspellen is al moeilijk genoeg en door de komst van thuiswerken is de situatie ineens heel anders geworden. Onze regio is een zeer aantrekkelijke woonregio en veel mensen uit de randstad en uit de stad Groningen zoeken hun heil in Noardeast-Fryslân. Wonen op het water, vrijplaatswoningen, Tiny Houses, kleine woonunits met zorg (knarrehofjes) en initiatieven om leegstaande basisscholen en bedrijfspanden geschikt te maken voor woningbouw. 

Tiny Oosterman en Theo Horsten hebben een prachtig plan bedacht in Heerenveen, om daar een kleinschalig wooncomplex te bouwen met een combinatie van zorg. Irene Overduin van de LC  heeft een pleidooi gehouden voor waterwoningen. Wees flexibel en innovatief en hou het betaalbaar en duurzaam. Bouwbedrijf Jorritsma heeft een energiezuinige model-starterswoning ontwikkeld. Een woning voor €110.000,00 inclusief BTW (zie LC van 30 januari jl.) De energiekosten zijn €50,00 per maand. Het probleem zijn de veel te dure bouwkavels.

S!N raadslid Sjoerd Keizer denkt dat de oplossing zou zijn dat de gemeente starters helpt met het financieren van een bouwkavel. In de gemeente oud Kollumerland c.a. is het “Grondrente Nieuwe Stijl” (erfpacht) als beleid ingezet. Grondrente Nieuwe Stijl is een unieke financieringsvorm voor een bouwkavel. De grond wordt niet gekocht van de gemeente en er hoeft geen lening worden afgesloten. Alleen een lening van een woning. Het gronddeel hoeft dus niet in de hypotheek te worden opgenomen. Er wordt slechts rente (canon) betaald (aftrekbaar) over de door de gemeente aan u in erfpacht uitgegeven grond. Kansen genoeg en de nood is groot maar de behoefte is nog groter.