Grote zorgen over het voortbestaan van de zwembaden in Noardeast-Fryslân

Foto: http://www.mfcburdaard.nl/

Raadslid Kevin Merkus van S!N heeft gisteravond schriftelijke vragen gesteld over de situatie rondom de zwembaden in Noardeast-Fryslân. Door toedoen van het coronavirus hebben zwembaden het moeilijk. Niet alleen de inkomsten drogen op, ook de educatieve en sociale functie van de zwembaden staat behoorlijk onder druk. Zo kunnen kinderen niet meer leszwemmen en ouderen voor hun noodzakelijke beweging niet meer terecht in het zwembad. Voor deze laatste groep vervullen de zwembaden ook een sociale functie.

Gisteren kwam het bericht naar buiten dat het zwembad in Burdaard kopje onder dreigt te gaan, maar ook de andere baden in onze gemeente hebben het moeilijk.

Namens de fractie van S!N zijn de volgende vragen gesteld aan de portefeuillehouder, respectievelijk het college van B&W:
– Is de portefeuillehouder, respectievelijk het college, net als S!N van mening dat het zwembad in Burdaard een educatieve en belangrijke sociale functie heeft voor de lokale gemeenschap?
– Is de portefeuillehouder, respectievelijk het college, op de hoogte van de ernst van de situatie?
– Op welke manier denkt de portefeuillehouder, respectievelijk het college, de zwembaden in Noardeast-Fryslân een reddingsboei toe te kunnen gooien?

S!N hoopt dat het college op korte termijn komt met een plan om de zwembaden te ondersteunen, zodat deze essentiële voorzieningen voor onze gemeente niet verloren gaan.