S!N zet zich in voor woonplannen in de dorpen en stad

NOARDEAST-FRYSLÂN – S!N, Sociaal in Noardeast-Fryslân, zet zich al jaren in voor de diverse woonplannen voor de dorpen en stad in onze gemeente. Tijdens de raadsvergadering van 27-01-2022 stond er een raadsvoorstel op de agenda om €518.500,00 beschikbaar te stellen voor het realiseren van diverse woonplannen.

In eerste instantie wordt dit krediet besteed aan initiatieven die op Fase lijst 1 staan, de zogenaamde prioriteitenlijst. Echter in vele andere dorpen die op Fase lijst 2 staan zijn ook al diverse woonplannen. Te denken valt aan o.a. Munnekezijl, Hallum, Burdaard-Jislum, Ee en Oosternijkerk. Het streven van het college is om alle plannen voor 2024 te behandelen.

S!N, heeft een motie ingediend met het verzoek om inzichtelijk te maken, voor de Perspectief Nota in 2022, welke dorpen op Fase lijst 2 (16 dorpen) met concrete plannen zijn gekomen. Tevens verzoekt S!N, uiterlijk voor de begrotingsbehandeling van 2023 inzichtelijk te maken, hoeveel extra voorbereidingskrediet hiervoor nodig is, omdat wij denken dat het gevraagde krediet van €518.500,00 niet voldoende is. De motie werd mede ingediend door de FNP en AL en werd aangenomen, alleen de VVD stemde tegen.

S!N zal zich blijven inzetten voor wooninitiatieven in onze gemeente. Te denken valt aan plannen voor huisvesting voor jongeren, ouderen (met eventuele zorg), “Knarrehofjes”, erfdelen, generatiewoningen, wonen op het water, flexibele woonvormen en “Tiny Houses”.

Sjoerd Keizer
Raadslid S!N, Sociaal in Noardeast-Fryslân