S!N Dorpentour: Rebecca Slijver in Hantum

In deel 2 van onze Dorpentour vertelt onze nummer 3, raadslid Rebecca Slijver, over onze standpunten in Hantum en de andere H-dorpen.