Motie: compenseer sport-en cultuurverenigingen wegens financiële gevolgen coronavirus

Foto: www.kvinvicta.nl

Vanavond zal S!N een motie indienen waarin het college wordt opgeroepen met een voorstel te komen voor financiële compensatie van sport-en cultuurverenigingen, vanwege de gevolgen van het coronavirus. De motie wordt mede ingediend door ALL. Verschillende kleine verenigingen hebben de afgelopen tijd al via de pers, sociale media en andere kanalen laten weten dat ze hun inkomsten zien opdrogen als gevolg van het coronavirus.

S!N raadslid Kevin Merkus vreest het voortbestaan van verenigingen op de langere termijn: “Behalve van de sportverenigingen krijgen we ook signalen van andere verenigingen dat ze het moeilijk hebben. Voor dit kalenderjaar hebben we wel vertrouwen dat het goed komt, maar het is afwachten hoe het na dit jaar gaat… Ik verwacht dat met name kleinere verenigingen het moeilijk zullen krijgen.” 

Volgens Merkus zijn er mogelijkheden voor compensatie: “Recent werd duidelijk dat het rijk 777 miljoen euro heeft vrijgemaakt om gemeenten in de gelegenheid te stellen maatschappelijke instellingen op gemeentelijk niveau te ondersteunen. Volgens S!N is het dan ook logisch om verenigingen, die een dergelijk maatschappelijk belang dienen, te ondersteunen.”

S!N is voor het in stand houden van voorzieningen in de dorpen. Sport- en cultuurverenigingen leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van de gemeente. Met deze motie roept S!N het college op om blijvend mee te denken met de verschillende verenigingen,  die waarschijnlijk nog langer te kampen zullen krijgen met de negatieve effecten van het virus.

De gemeente Súdwest Fryslân zette eind augustus al concrete stappen en besloot 1,8 miljoen euro uit de reserves te halen om verenigingen en organisaties te steunen in coronatijd. S!N hoopt dat de gemeente Noardeast-Fryslân dit goede voorbeeld zal volgen, om zo de verenigingen de kans te geven deze moeilijke tijd te overleven.