Een begroting vol ambities

Tijdens it Beslút van afgelopen donderdag is de begroting 2023 van Noardeast-Fryslân vastgesteld. Voor het eerst afkomstig van onze wethouder Jouke Douwe de Vries, die nu ook financiën in zijn portefeuille heeft. En niet zonder succes: de begroting werd donderdag unaniem aangenomen. Namens S!N heeft raadslid Kevin Merkus stilgestaan bij de begroting. Deze omvat mooie en ambitieuze plannen voor het komende jaar 2023 en de jaren daarna. Zeker voor mensen die het op dit moment moeilijk hebben door oplopende inflatie en energieprijzen. 

Gelukkig ziet de begroting er goed uit en hebben we daardoor extra geld kunnen uittrekken voor energiearmoede, de jeugd boa en de buurtsportcoaches. Het door S!N ingediende amendement om extra geld beschikbaar te stellen, zodat wachtlijsten in de WMO aangepakt kunnen worden, werd eveneens unaniem aangenomen. Samen met de PvdA, en een aantal andere partijen hebben we een amendement ingediend om extra geld vrij te maken voor de voedselbank in onze gemeente. Er is in deze begroting definitief geld gereserveerd voor alle nieuwbouwenplannen van de scholen en de rondweg om Wânswert kan worden aangelegd met het geld dat hiervoor is vrijgespeeld.

S!N wenst het college en in het bijzonder onze wethouder Jouke Douwe de Vries heel veel succes met het uitvoeren van al deze mooie plannen!

De begroting is hieronder te downloaden en lezen: