Ervaringsdeskundigen als armoedecoach

Dongeradeel Sociaal/S!N complimenteerde wethouder Braaksma vanavond in de laatste officiële raadsvergadering van de gemeente Dongeradeel met het instellen van ervaringsdeskundigen als armoedecoaches in onze gemeente.

DS/S!N is blij dat daarmee gehoor is gegeven aan haar voorstel dat zij in januari 2015 indiende. Lees ook: https://www.sin.frl/2015/02/geld-dat-overblijft-blijft-voor-armoedebeleid/

De drie expertmeetings over armoede die in 2018 zouden worden gehouden, zijn niet van de grond gekomen. Die expertmeetings zouden worden gebruikt als input voor nieuw armoedebeleid. Dat is nu aan de nieuwe gemeenteraad. S!N zal zich daar sterk voor maken.

Lees hieronder het artikeltje uit de Leeuwarder Courant hierover.