Waarom luistert de politiek zo slecht naar de burgers?

Je vraagt je soms af hoe komt het dat de politiek zo slecht wil luisteren naar de burgers. In het geval van het boren naar gas is het wel duidelijk. Economisch gewin gaat voor het welzijn van de burger en de flora en fauna van Friesland.

Kijk bijvoorbeeld naar afgelopen week, waarin het kabinet beloofd om te stoppen met het winnen van aardgas in Groningen en later toch besluit om te boren naar gas in Pieterzijl en de gaswinning bij Blija te verlengen. Dit terwijl burgers al jarenlang moeten leven met schade aan hun huizen, angsten voor een aardbeving, het feit dat hun huis niet verkoopbaar meer is en nog veel meer ellende en wanhoop.

Dongeradeel Sociaal/S!N wil wél meedenken met bewoners en luisteren naar wat zij te vertellen hebben en hen laten beslissen over hun eigen huis, straat en dorp. Daar zijn we tenslotte volksvertegenwoordigers voor.

Daarom hebben we in de laatste raadsvergadering de oproep gedaan om te stoppen met het omgevingsproces in Ternaard en als politiek ons te verzetten tegen de voorgenomen gaswinning bij Ternaard en onder de Waddenzee. Een omgevingsproces waarin niet aan burgers wordt gevraagd wat zij eigenlijk willen. Maar waar burgers vooral moeten luisteren en blij moeten zijn met spiegeltjes en kraaltjes als het winnen van gas gaat beginnen.

Helaas waren we de enige partij die ons wilde verzetten. En dat verzet nodig is om het boren naar gas tegen te gaan, vinden ook de Waddenvereniging, Milieufederatie, Milieudefensie en een hoop anderen partijen en organisaties.

Afgelopen donderdagmiddag heeft Dongeradeel Sociaal/S!N meegeholpen aan een actie, georganiseerd door ‘Ternaard foar de wyn’ bij het dorpshuis in Ternaard, om de NAM, provincie, Economische Zaken en anderen die beslissen voor de burgers, te laten weten dat de maat vol is en dat er bij Ternaard en onder het Wad geen gas mag worden gewonnen.

Wij hebben dit gedaan als verontruste burgers en niet als politieke partij. Dongeradeel Sociaal/S!N wil niet de verontrusting en boosheid van burgers gebruiken voor eigen politieke gewin. Maar wij zullen ons wel op allerlei verschillende manieren blijven verzetten tegen de plannen voor de winning van aardgas bij Ternaard en onder de Waddenzee.

Johan Lammering, commissielid Dongeradeel Sociaal/S!N

Lees hier onze motie met de oproep om te stoppen met het omgevingsproces

Reageren? Discussieer mee op onze Facebookpagina: https://www.facebook.com/sociaalinnef/posts/989875061169222

Foto: Reinze Visser, DS/S!N