S!N-motie over regenbooggemeente aangenomen

In de raadsvergadering van vanavond diende DS/S!N een motie in om regenbooggemeente te worden. De afgelopen jaren heeft DS/S!N rond coming-out-day steeds aandacht gevraagd voor de sociale acceptatie van homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders.

Na 3 jaar dachten we dat het nu wel duidelijk was, maar helaas wapperde om 11 oktober jl. de regenboogvlag niet op het gemeentehuis van Dongeradeel. Volgens DS/S!N maakt dat meteen duidelijk waar het om gaat. Als we er aandacht aan geven, wordt er meteen aan symboolpolitiek gedaan, maar als we niets zeggen wordt het vergeten.

DS/S!N benadrukte tijdens het debat dan ook dat het niet gaat om het hijsen van de vlag op die ene dag in het jaar. Het gaat veel verder dan dat. Dagelijks worden mensen gediscrimineerd vanwege seksuele geaardheid, geloof en afkomst. Laten we als overheid recht doen aan onze voorbeeldfunctie en uitdragen dat iedereen erbij hoort.

Volgens de CU kennen we 2 vlaggen in 3 kleuren en staan die symbool voor iedereen in onze gemeente. Volgens hen is iedereen gelijk, zwart of wit, arm of rijk, man of vrouw. Hoewel de CU zich regelmatig sterk maakt voor bepaalde groepen in onze samenleving, stelden ze nu dat dat niet nodig is voor de LHBT-gemeenschap. Wij vinden het erg jammer dat de CU er zo over denkt.

Opmerkelijk en mooi was ook het standpunt van de CDA die vóór motie stemde, nadat die op advies van mede-coalitiepartijen FNP en ABD iets was aangepast. Waar het CDA in de Provinciale Staten tegen het voorstel om stemde om van Fryslan regenboogprovincie te maken, stemde het CDA gemeentelijk dus vóór. Overigens is Fryslân de enige provincie in Nederland die nog geen regenboogprovincie is.

In de motie staat de intentie om van de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân een regenbooggemeente te maken. Dit moet nog wel nader onderzocht worden en het wordt daarom opgenomen in het overdrachtsdossier van de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân. Door alle partijen dus gesteund, met uitzondering van de CU.

Op de foto: Rebecca Slijver en Johan Lammering in 2015 tijdens de Coming-Outdag