Agrarisch Collectief Waadrâne

Woensdagmiddag 28 maart was er een bijeenkomst van Collectief Waadrâne in Ternaard bij de familie Talsma. Namens de fractie S!N was Tineke Admiraal hierbij aanwezig.

Er was een goede opkomst van betrokken agrariërs, vogeltellers en vele belangstellenden. Gezeten op stoelen en hooibalen kregen de toehoorders in een loods drie interessante presentaties voorgeschoteld.

Anke Bijlsma reeg als dagvoorzitter de middag prettig aaneen en het eerste Waadrâne-magazine ‘Útfûgelje’ werd (met een drone) overhandigd aan de heer Talsma en zijn beide kinderen.

Dit magazine is een speciale uitgave ter ere van 7 jaar akkervogelbeheer in onze regio.

Agrarisch Collectief Waadrâne faciliteert sinds 2016 akkerbouwers in de regio met het integreren van meer natuur in hun bedrijfsvoering. Er is sindsdien al veel meer diversiteit in beheer ontstaan. In het magazine kun je lezen én zien welk effect de acties van Waadrâne tot nu toe hebben gehad. Vele vogelakkers en akkerranden zijn de afgelopen jaren ingezaaid met kruiden en bloemen die een positief effect hebben op de stand van akkervogels en insecten. “Met ‘Útfûgelje’ laten wij zien hoe mooi ons agrarische cultuurlandschap is en wat het beheer tot nu toe al heeft voortgebracht op de akkers van onze boeren” aldus Hans Kroodsma, voorzitter van Waadrâne. “Wij hopen op nog veel meer boeren die zich bij ons aan willen sluiten!”