S!N stemt in met preventie aanpak jongeren

Dat jongeren echt lijden onder de Corona pandemie is voor S!N heel duidelijk. Dus dat er snel iets moet gebeuren, was voor ons geen vraag.

Manon van der Meij-Baron reageerde gisteravond namens de fractie dan ook erg enthousiast op het raadsvoorstel. “Wij zien dit voorstel, als een start voor het nieuwe jongerenwerk, dat wij als S!N graag wilden en het is hard nodig!”
Met dit plan kan ook direct de jeugd-boa een plek krijgen binnen het Jongerenwerk. S!N heeft zich hier altijd erg voor ingezet.

Wij zouden ook graag zien, dat er structureel meer ruimte komt voor jeugdbeleid en de bijhorende financiën!