Naar een politiek van saamhorigheid

Op maandag 24 september 2018 verscheen de volgende ‘Te gast’ van Sjoerd Keizer, nummer 2 op de kandidatenlijst van S!N, in de Leeuwarder Courant.

Naar een politiek van saamhorigheid

Wanneer je het boek “Uit de puinhopen” van George Monbiot hebt gelezen dan hoop je inderdaad op een saamhorigheidspolitiek in Nederland en Europa.

Deze week de begroting in Den Haag en gaat het o.a. over de dividendbelasting, verhoging van de BTW, verhoging van de ziekenfondspremie en elkaar “zwart” maken. De oppositie speelt geen enkele rol en het neoliberalisme viert al jaren hoogtij. De PvdA is enorm gestraft en dit zal ook met het CDA, D`66 en de CU gebeuren. De VVD gaat gewoon verder met het uitvoeren van hun geliefde liberalisme. Het gaat bij hun om extreem individualisme en doorgevoerde concurrentie. Vervreemding en eenzaamheid zijn de gevolgen. Tevens zijn we weggezakt in hulpeloosheid en passiviteit. Het kost ons grote moeite om onze gemeenschappelijke problemen te onderkennen.

De andere partijen hebben trouwens geen antwoord op het neoliberalisme. Daar moet verandering in komen. Gemeenschappelijke belangen zoeken en vervolgens de handen ineenslaan om ons uit de puinhopen te bevrijden. Er moet een politiek komen van verbinding, inclusiviteit en saamhorigheid.
Het startpunt ligt bij ons voor de deur. We moeten een gemeenschap opbouwen waarin iedereen zich zo goed mogelijk kan ontplooien. Gemeenschapsprojecten zullen zich snel uitbreiden tot een levendige participatiecultuur. Nieuwe sociale en commerciële ondernemingen zullen ons een gevoel van hechting, betrokkenheid en verantwoordelijkheid bezorgen. De gemeenschap is de plek van waaruit een nieuwe politiek kan opbloeien.

De lokale gemeenschappen zullen de lokale hulpbronnen in bezit krijgen en die zodanig beheren dat de welvaart breed wordt gedeeld. Hierdoor krijgt men een gevoel van betrokkenheid bij de plaatselijke omgeving en de mensen die daar wonen versterkt worden. Een vriendelijker wereld stimuleert de zachtmoedige en vriendelijke kanten van ons karakter.

Door onze democratische macht weer terug te winnen, bouwen we aan een politiek die aan ons allen toebehoort. Een echte democratie stelt het volk in staat om zelf het systeem naar eigen voorkeur in te richten. Nieuwe voorschriften en methoden om verkiezingen te houden, zorgen ervoor dat elke stem telt en dat politieke macht nooit weggevaagd kan worden door financiële macht.
Door zelfgemotiveerde vrijwilligersnetwerken op te zetten en de wijsheid van menigten aan te wenden om nieuwe politieke technieken te verfijnen en te verbeteren, kunnen we een macht mobiliseren die nooit geëvenaard kan worden door de macht van het geld.

Door de gemeenschap nieuw leven in te blazen, het burgerschap te vernieuwen en onze plek in de wereld op te eisen, komen we thuis bij onszelf.

Sjoerd Keizer
Triemen
Kandidaat raadslid Sociaal in Noardeast-Fryslân (S!N)

Foto: Annelies Bosch