S!N stelt vragen over de gaswinning onder de Waddenzee

Gaswingebied Ternaard

Voor de Raadsvergadering van vanavond heeft S!N de volgende schriftelijke vragen gesteld, over de gaswinning onder de Waddenzee:

  1. U onderscheidt nadrukkelijk het standpunt van de gemeente en de inzet van het omgevingsproces. Kunt u aangeven hoe u het standpunt van onze gemeente de komende maanden actief onder de aandacht gaat brengen bij onze inwoners?
  2. Welke actie wordt ondernomen om de voorgenomen aardgaswinning vanuit onze gemeente onder Werelderfgoed Waddenzee onder de aandacht te brengen van de Nederlandse UNESCO Commissie?
  3. Welke actie wordt ondernomen om samen met andere organisaties mee te werken aan oproepen en activiteiten die kunnen helpen om de wens om geen aardgas te winnen vanuit onze gemeente in werkelijkheid om te zetten?
  4. Welke actie wordt ondernomen, als aandeelhouder, om op korte termijn een gesprek aan te vragen bij Stedin over het opzetten van een waterstofproef in onze gemeente voor de verwarming van huizen en of gebouwen, net zoals proeven in Zeeland en Rotterdam en eventueel het wagenpark van de gemeente om te zetten naar waterstof, net zoals in de gemeente Groningen?
  5. Er wordt op dit moment onderhandeld wordt over een nieuw Provinciaal bestuur; welke actie wordt ondernomen om de informateur/formateur er aan te helpen herinneren dat noch provincie, noch gemeente NOF voorstander zijn van nog meer aardgaswinning?
  6. Kunt u op korte termijn URGENDA uitnodigen om samen met hen te kijken of deze nieuwe aardgaswinning onder Werelderfgoed Waddenzee nog wel nodig is?
  7. Bij de informatieavond In Ternaard vertelde dhr. Sinot namens EZK mogelijk een onderzoek te willen doen naar draagvlak voor deze aardgaswinning vanuit Ternaard. Welke actie gaat u samen ondernemen om het draagvlak te peilen onder de bevolking?