DS tegen nieuwe reserve van half miljoen voor bouwgrondexploitatie

bouwgrondexploitatie

Dongeradeel Sociaal heeft zich afgelopen donderdag tijdens de raadsvergadering duidelijk uitgesproken tegen het opnieuw vullen van een reserve voor bouwgrondexploitatie. De begroting van de gemeente zit muurvast en Dongeradeel Sociaal vreest derhalve nieuwe bezuinigingen, zoals eerder al hebben plaatsgevonden in het Sociaal Domein.

Dongeradeel Sociaal herinnerde de wethouder aan de belabberde financiële positie van de gemeente, waarbij de begroting voor de komende jaren met veel kunst en vliegwerk nog maar net sluitend kon worden gemaakt. Opnieuw een half miljoen euro vrijmaken voor een reserve bouwgrondexploitatie zou zonder enige twijfel betekenen dat er opnieuw bezuinigd moet worden, want alle financiële rek is eruit.

Bovendien is dit in absolute tegenspraak met de stellingname van het college om geen potjes met ‘dood geld’ meer te willen hebben. Wat Dongeradeel Sociaal betreft klopt de wethouder maar bij de gemeenteraad aan als hij extra geld nodig heeft om bouwgrond te kopen, daar hoeft geen reserve voor in het leven te worden geroepen.

Bij de voorjaarsnota werd al duidelijk dat het college 1,4 miljoen uit het Sociaal Domein wil aanwenden voor andere doeleinden, zodat de begroting sluitend kan worden gemaakt. Het college doet dit met een truc. Eerder was er namelijk al een reserve aangelegd voor risico’s in het Sociaal Domein. Nu er veel geld over is gebleven in het Sociaal Domein, verplaatst het college de reserve naar het Sociaal Domein en zet zij de andere reserve van 1,4 miljoen op een andere manier in. Een listige truc, die Dongeradeel Sociaal, eerder al aan de kaak stelde in een informatief filmpje.

Omdat ook de coalitiepartijen zich kritisch uitlieten over de nieuwe reserve bouwgrondexploitatie trok het college dit voorstel in. Zij kreeg wel de ruimte van de coalitie om met een voorstel te komen bij de begrotingsvergadering van 3 november. Dongeradeel Sociaal bood die ruimte nadrukkelijk niet.