Motie Jongerenraad

Op donderdag 3 november na de begrotingsvergadering diende S!N een motie vreemd mee in van de PvdA. Raadslid Jesse Nutma legde uit waarom het zo belangrijk is dat jongeren goed vertegenwoordigd worden in de politiek en waarom S!N het steunt dat dit ook op gemeente niveau gebeurt.

Met de voorzitter van de allereerste jongerenraad van voormalig Dongeradeel in onze fractie, weet S!N heel goed hoe belangrijk het is om jongeren te betrekken bij de politiek. Niet over, maar met jongeren praten betoogde Jesse. We moeten ze serieus nemen en ze ruimte geven  om zelf met ideeën te komen. Om die reden is deze motie belangrijk zodat de jongeren op deze manier ook een podium krijgen.

Daarom is S!N mede indiener van deze motie. S!N dankt de PvdA als initiatiefnemer en de andere mede-indieners. De motie werd unaniem aangenomen.