Voorjaarsnota 2016 en de greep in de kas van het Sociaal Domein

‘Een politieke keuze.’ Zo noemde het College van B&W van Dongeradeel haar voorstel om een greep te doen in de kas van het Sociaal Domein. Met een truc, weliswaar, maar het is en blijft een ordinaire greep in de kas. Een kas die bestemd is voor de mensen onder ons die het het hardst nodig hebben.

Om uit te leggen wat het college precies doet, kwam Dongeradeel Sociaal afgelopen donderdag met een filmpje (zie hierboven) tijdens de behandeling van de voorjaarsnota. Het bleek een groot contrast met de  bijdragen van de andere partijen, die kwamen met toespraken van gemiddeld 10 minuten.

In het filmpje hekelt Dongeradeel Sociaal de actie van het college die ingegeven is door het grote gebrek aan geld binnen onze gemeente. Ondanks alle bezuinigingen van de afgelopen jaren is het geld namelijk op. De begroting voor de komende jaren is ternauwernood sluitend, maar wat erger is, alle rek is eruit. Diverse reserves zijn opgeheven om het hoofd financieel boven water te kunnen houden. Kortom, als er nu iets onverwachts gebeurt, hebben we echt een heel groot probleem.

Keuzes coalitie
En dat alles door de keuzes in de afgelopen jaren van de huidige coalitie met CDA en FNP. Keuzes waar Dongeradeel Sociaal, tevergeefs, steeds fel oppositie tegen heeft gevoerd. Zo besloot de coalitie 750.000 euro te bezuinigen op het eigen personeel. Een bezuiniging waarvan al gauw duidelijk werd dat die niet doorgevoerd kon worden, omdat het personeel inmiddels ondergebracht was in de nieuwe ambtelijke organisatie van de gezamenlijke DDFK-gemeentes.

Daarnaast blijft de coalitie miljoenen euro’s stoppen in het Súd Ie-project. Fase 1 is nog niet eens klaar, of fase 2 wordt al voorbereid en fase 3 dient zich ook al aan. Het project dat de Súd Ie bevaarbaar maakt voor kruisers, moet meer toeristen en werkgelegenheid naar onze gemeente brengen. Dongeradeel Sociaal betwijfelt ten zeerste of dat het geval zal zijn en heeft steeds gevonden dat het geld beter anders besteed had kunnen worden.

IJsfontein
En nu moet er van de coalitie ook nog een ijsfontein op de Markt in Dokkum komen. Van stroom voorzien door zonnepanelen en met 52 eiken eromheen moet de ijsfontein eveneens meer toeristen naar onze gemeente trekken. De ijsfontein is weliswaar een cadeau van de Kulturele Haadstêd 2018, maar de bijkomende kosten lopen in de tonnen, zo niet miljoenen. De Markt moet op de schop, parkeerplekken moeten worden verplaatst en ook het jaarlijks onderhoud is voor rekening voor de gemeente. Als de ijsfontein al ijs gaat bevatten, want, volgens deskundigen, is dat alleen het geval bij temperaturen onder nul. Op zijn best is het straks een bak met water met wat ijs erin.

Bij de voorjaarsnota is inmiddels 400.000 euro gereserveerd voor de ijsfontein, waar vorige maand al 85.000 euro voor uit werd getrokken als voorbereidingskrediet. Onbegrijpelijk, wat Dongeradeel Sociaal betreft. Als de Markt wordt aangepakt, doe het dan goed en laat je niet opjagen door een ijsfontein die er in 2018 moet staan voor KH2018. Neem de tijd en mik liever op 2020 met een breed gedragen plan, aldus Dongeradeel Sociaal, dat de Markt als evenemententerrein en parkeergelegenheid voor binnenstadsbezoekers en kerkgangers wil behouden.

Met uitzondering van de VVD en Dongeradeel Sociaal stemden uiteindelijk alle raadsfracties in met de voorstellen in de voorjaarsnota, inclusief de greep in de kas van het Sociaal Domein, waarvan met name de PvdA stellig beweerde dat daar geen sprake van is. Bekijk het filmpje en oordeel zelf.

Sociaal Domein
Eén ding is in ieder geval duidelijk. Op de vraag van Dongeradeel Sociaal of de 1,4 miljoen die nu gereserveerd is binnen het Sociaal Domein ook ingezet kan worden voor projecten voor mensen in de doelgroep, was het antwoord van de wethouder ‘nee’. Het geld zou nodig zijn voor het betalen van achterstallige rekeningen uit 2015. Maar op de vraag om hoeveel geld het gaat, kon de wethouder geen antwoord geven, ook niet bij benadering. Het college gaf dan ook ronduit toe dat zij niet ‘in control’ is als het gaat om de financiën binnen het Sociaal Domein.

Toch stelt het college dat iedereen vorig jaar de zorg heeft gekregen, die zij nodig had. En de coalitiepartijen zeiden dit graag na. Punt is echter dat dit enkel en alleen gebaseerd is op de bevindingen van de accountant die op zijn beurt geen goedkeurende verklaring over de jaarrekening af wilde geven; juist vanwege de ondoorzichtige financiën in het Sociaal Domein. Kortom, volgens de cijfertjes zou iedereen de zorg hebben gekregen, die zij nodig had. Dongeradeel Sociaal heeft echter veel klachten van mensen binnengekregen, waaruit blijkt dat dat in werkelijkheid niet het geval was.

Dongeradeel Sociaal blijft zich dan ook sterk maken voor de mensen in onze gemeente die de zorg en het geld zo hard nodig hebben. Bovendien blijft zij zich met hand en tand verzetten tegen het beleid van deze coalitie, in de hoop dat er ooit enige realiteitszin bij CDA, FNP en ABD boven zal komen.