Motie DS/S!N en CDA over Noordelijk Belastingkantoor raadsbreed aangenomen

In de raadsvergadering van 27 september 2018 diende DS/S!N samen met het CDA een motie in, waarin het college gevraagd werd het Noordelijk Belastingkantoor (NBK) aan te spreken op de aanhoudende problemen met de belastinginning en maatregelen te nemen om vlot orde op zaken te stellen. Wethouder Albert van de Ploeg was kort en duidelijk: Dit kan zo niet langer! Hij stelde voor afscheid te nemen van het NBK en de belastinginning als gemeente weer zelf te doen. De motie werd raadsbreed aangenomen.

Het innen van gemeentelijke belastingen en heffingen voor het Wetterskip is vorig jaar door de gemeente Dongeradeel uit handen gegeven aan het Noordelijk Belastingkantoor. DS/S!N heeft de afgelopen maanden meerdere malen aandacht gevraagd voor de problemen bij het aanvragen van kwijtschelding.

Eerst waren er kortdurend problemen met de website, waardoor het niet mogelijk was om digitaal kwijtschelding aan te vragen. Nadat dat opgelost was, begonnen de problemen pas echt. Er zijn nu nog steeds mensen die wachten of hun aanvraag voor kwijtschelding, aangevraagd in maart-april-mei 2017 gehonoreerd wordt. We zijn dus ruim anderhalf jaar verder. En inmiddels liggen ook de aanvragen voor kwijtschelding van dit jaar op de plank te wachten.

Begin 2018 hebben we gevraagd om een einde te maken aan deze onzekerheid, en alle aanvragen voor kwijtschelding toe te kennen. Volgens het college was het NBK met een inhaalslag begonnen en waren een deel van de ruim 4000 aanvragen inmiddels afgehandeld.

Vlak voor de zomer bleek echter dat nog steeds veel mensen geen uitsluitsel hebben over de aanvraag over 2017 en/of 2018. Mensen zijn de wanhoop nabij, want wat als beide aanvragen niet worden goedgekeurd? Dan komen zij ineens voor hoge kosten te staan. Maar er is ook verontwaardiging. Waarom moet het zo lang duren? Waarom worden er keer op keer brieven verstuurd met onjuiste informatie over wanneer er duidelijkheid komt?

Natuurlijk vergt zo’n overgang tijd en er is ook begrip als het niet allemaal vlot verloopt. Maar dit gaat echt te ver. Al ruim anderhalf jaar zitten mensen in onzekerheid en het einde lijkt nog steeds niet in zicht.

Wethouder Albert van der Ploeg greep de raadsbreed gesteunde motie van DS/S!N en CDA dan ook aan om voor te stellen afscheid te nemen van het NBK. ‘We hawwe skjin ús nocht!’ zo zei hij. De gemeente had de belastinginning voorheen ‘goed foar elkoar’, voegde hij eraan toe, ‘en de minsken sitte der noch’. Er lijkt de gemeente dus niets in de weg te staan om de belastinginning en kwijtschelding zelf weer op te pakken. Van der Ploeg komt op korte termijn met een nader voorstel; ook met betrekking tot de kosten.

Lees hier de motie

Foto: Noordelijk Belastingkantoor