DS en FNP presenteren notitie over vrijwilligerswerk met behoud van uitkering

Fedde Breeuwsma van de FNP en Johan Lammering van Dongeradeel Sociaal/S!N presenteerden vanavond de concept-notitie over vrijwilligerswerk met behoud van uitkering voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Deze notitie is het logische vervolg op een motie, destijds raadsbreed aangenomen, die opriep hiervoor geld vrij te maken binnen de begroting 2018-2021. Ook voor bijvoorbeeld het verstrekken van een onkostenvergoeding voor vrijwilligers met een bijstandsuitkering.

Donderdagavond mochten de leden van de raadscommissie Mienskip reageren op een aantal stellingen:
1. We accepteren dat er een groep is waarvoor regulier werk geen optie (meer) is.
2. Deze groep betreft alleen oudere bijstandsgerechtigden boven de 60 jaar.
3. We faciliteren participatie, maar verplichten die niet.
4. Een zinvolle bijdrage aan de maatschappij door de doelgroep staat voor ons gelijk aan regulier werk.
5. Vrijwilligerswerk moet altijd door de gemeente beloond worden.

De meeste fracties in de gemeenteraad staan positief tegenover de concept-notitie. Een meerderheid vindt dat een leeftijdsgrens van 60 jaar niet aangehouden hoeft te worden maar dat juist per geval gekeken moet worden naar wat mogelijk en wenselijk is. De leden van de raadscommissie vinden vrijwilligerswerk belangrijk en, binnen het kader van de Participatiewet, zou er geen verschil moeten zijn tussen vrijwilligerswerk en betaald werk.

Op de stelling over een vergoeding voor vrijwilligers met een uitkering werd verschillend gereageerd. Dit zou de verantwoordelijkheid van de gemeente kunnen zijn ōf van de organisatie waar de vrijwilligers werken. Anton van der Aar (VVD) had grote moeite met deze stelling en wees op het gevaar van ‘twee soorten vrijwilligers’: met en zonder vergoeding. Hierbij gaat hij voorbij aan het feit dāt er vaak al sprake is van twee ‘soorten’ vrijwilligers: met en zonder een bijstandsuitkering…

Alle door de commissieleden gemaakte opmerkingen worden besproken binnen de FNP/S!N-werkgroep. Deze komt daarna zo snel mogelijk met de definitieve notitie.

Lees hier de notitie

Reageren? Discussieer mee op onze Facebookpagina: https://www.facebook.com/sociaalinnef/posts/954335324723196

Foto: vrijwilligersopsterland.nl