Beschermen Wad op bordje gemeenten?

Onlangs is bekend geworden dat na schriftelijke vragen vanuit de Tweede Kamer, de verantwoordelijkheid voor het beheer van de Waddenzee, bij gemeenten wordt ondergebracht. Wij lazen dit terug in de Leeuwarder Courant. Activiteiten vanaf land die de Waddenzee kunnen beschadigen nu de verantwoordelijkheid en de beoordeling zijn van o.a. onze gemeente Noardeast en wat zullen de gevolgen zijn?

Reden genoeg voor Sjoerd om schriftelijke vragen te stellen. Want kan ons college nu eindelijk de beslissing nemen om “nee” te zeggen tegen de gaswinning onder de Waddenzee? En wat zijn de gevolgen als het Ministerie van Natuur en Stikstof niet langer de beheerder is van de Waddenzee, maar de gemeenten die grenzen aan de Waddenzee? Welke juridische gevolgen heeft dit veranderende beleid? En wat zijn de gevolgen voor onze gemeentelijke organisatie met betrekking tot bemensing? Worden hier bijvoorbeeld financiële vergoeding tegenover gesteld vanuit het Rijk?

Het moge duidelijk zijn dat S!N hier zich grote zorgen over maakt. Wij willen daarom weten wat de gevolgen zullen zijn van ons enige Unesco Werelderfgoed in onze gemeente. Je vindt de schriftelijke vragen hieronder: