DS stemt als enige tegen 2 ton voor interim-directeur

2toninterimdirecteur

200.000 euro wil het college met de goedkeuring van de meeste gemeenteraadsleden uittrekken voor het aanstellen van een interim directeur. Ja u, jij, leest het goed, 200.00 euro en dan nog voor drie dagen werken in de week. Volgens de gemeenteraad en het college mag kwaliteit wat kosten.

Wij kennen genoeg mensen in Dongeradeel die iedere morgen opstaan om 06.00 uur en thuiskomen om 18.00 uur, vijf dagen werken in de week en kwaliteit leveren voor hun baas en het moeten doen voor een salaris van 20.000 euro. En dan zijn er nog genoeg mensen in de gemeente die wel willen werken voor die 20.000 euro, omdat ze nu gedwongen thuiszitten en de helft mogen ontvangen.

In de gemeenteraad is het weer eens duidelijk geworden dat Dongeradeel Sociaal de enige partij is in de raad die wil dat er zorgvuldig wordt omgegaan met geld van de gemeenschap en dat het een schande is dat een directeur voor dit bedrag word aangesteld.

Natuurlijk heeft Dongeradeel Sociaal als enige partij in de raad tegen dit schandelijke voorstel gestemd.