Schriftelijke vragen over brief stopzetten huishoudelijke hulp

huishoudelijke hulp2

Dongeradeel Sociaal heeft donderdag schriftelijke vragen ingediend over de brief van de gemeente over het stopzetten van de huishoudelijke hulp. Dit naar aanleiding van de vele klachten die hierover zijn binnengekomen bij het Sociaal Meldpunt.

De vragen moeten binnen 6 weken door het College van B&W worden beantwoord en worden vervolgens in de raad behandeld. Hieronder de mail met de schriftelijke vragen.

Geacht college,

Namens Dongeradeel Sociaal leg ik u graag de volgende schriftelijke vragen voor over de brief die u eind september verstuurd heeft over het stopzetten van de huishoudelijke hulp. Bij ons pas opgerichte Sociaal Meldpunt zijn veel klachten van de huidige ontvangers van huishoudelijke hulp binnengekomen over deze brief.

1. Hoeveel klachten over de betreffende brief, en de inhoud ervan, zijn er tot dusver bij de gemeente binnengekomen, zowel telefonisch, digitaal als schriftelijk?

2. Hoeveel bezwaarschriften zijn er tot nog toe ingediend? Aan welke criteria worden deze bezwaarschriften getoetst? En waarom zijn die criteria niet genoemd in de brief?

3. Waarom is ervoor gekozen om pas aan het eind van de bijlage melding te maken van de mogelijkheid om bijzondere bijstand aan te vragen?

4. Waarom zijn de criteria voor het aanvragen van bijzondere bijstand (bijv. tot 110% van het wettelijk minimumloon) niet opgenomen in de brief?

5. Waarom is ervoor gekozen om pas helemaal aan het eind van de bijlage melding te maken van de mogelijkheid om een gesprek te hebben met een ‘meitinker’?

6. Welke toetsingscriteria hanteert de ‘meitinker’ bij het gesprek? Waarom zijn die criteria niet genoemd in de brief?

7. De wethouder heeft in de raad de laagdrempeligheid van een financieel vangnetregeling benadrukt. Is het college van mening dat daar met deze brief inhoud aan is gegeven? En waarom?

Wij zien uw antwoorden graag z.s.m. tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Jouke Douwe de Vries
Dongeradeel Sociaal