Slecht signaal coalitie bij evaluatie ambtelijke fusie

herindelingnofryslan

Tot dusver trokken alle partijen in de gemeenteraad van Dongeradeel gezamenlijk op om tot een herindeling in Noordoost-Fryslân te komen. Tot dusver, want in de laatste raad kwam de coalitie met een amendement, waarin de oppositie niet gekend was en waarbij de coalitie zich tegen de evaluatie van de huidige ambtelijke fusie keerde. Een slecht signaal aan de oppositie, maar ook aan de andere gemeentes in Noordoost-Fryslân.

Sinds het raadsbesluit van januari 2009, waarin de voltallige gemeenteraad zich uitsprak vóór een herindeling, was Dongeradeel immers altijd de grote voortrekker voor een bestuurlijke fusie met Dantumadeel, Ferwerderadeel en Kollumerland. Sinds 1 januari 2015 zijn deze gemeentes al ambtelijk gefuseerd en in 2016 zal die ambtelijke fusie geëvalueerd worden om per 1 januari 2019 tot een bestuurlijke fusie c.q. herindeling te komen. Welk signaal geef je, als Dongeradeel, dan nu af als je tegen de evaluatie van de ambtelijke fusie stemt? Een heel slecht signaal, zo vindt Dongeradeel Sociaal.

De coalitie vindt de evaluatie te duur, te uitgebreid en te arbeidsintensief voor raadsleden. Het gaat echter maar om een bedrag van € 25.000,- en het is een noodzakelijke stap in het proces om te komen tot een herindeling. Dongeradeel Sociaal begrijpt dit niet. De coalitie heeft eerder al veel meer geld over de balk gesmeten voor veel minder belangrijke zaken.

De coalitie verwees ook naar de discussie in onze buurgemeentes, waar soortgelijke opmerkingen over de evaluatie zouden zijn gemaakt. Dongeradeel Sociaal vindt dat een oneigenlijk argument. Wij moeten eigenstandig een standpunt innemen. En het zou een stevig signaal zijn geweest, wanneer wij unaniem vóór de evaluatie hadden gestemd. Ook al zou er dan vervolgens met de andere gemeentes opnieuw overlegd moeten worden, omdat zij een andere invulling van de evaluatie willen. Het signaal vanuit Dongeradeel zou dan in ieder geval duidelijk en eenduidig zijn geweest.

Dongeradeel Sociaal heeft dit ingebracht in de raad, maar het bleek aan dovemansoren bestemd. De coalitie, uiteindelijk nog gesteund door oppositiepartij ABD (?), hield vast aan haar amendement tegen de evaluatie van de ambtelijke fusie. Daarmee zette zij andermaal de oppositie buitenspel. Alle excuses bij de vorige incidenten blijken daarmee loze woorden en holle frasen. De toon was al gezet door de coalitie, maar die wordt alsmaar valser.