Zinvol werk en geen dwang voor arbeidsgehandicapten

nef

Tijdens de afgelopen commissievergadering stelde het CDA de vraag of het quotum voor de inschakeling voor arbeidsgehandicapten wel gehaald wordt. Dongeradeel Sociaal denkt niet aan quota als het om mensen gaat. Zij vindt het schandelijk dat gehandicapten onder die noemer vallen en gedwongen moeten gaan werken.

Deze groep heeft het al extra moeilijk met alle bezuinigingen op de zorg en moeten nu gedwongen gaan werken, terwijl er vrijwel geen werk voorhanden is dat zinvol is en bijdraagt aan kennisvergroting. Ook niet bij NEF. NEF dreigt steeds meer een vergaarbak te worden van mensen die gedwongen moeten gaan werken.

Wanneer stoppen we in onze gemeente met het denken aan geld en gaan we mensen weer voorop stellen?