Schriftelijke vragen concentratie spoedzorg

In de Leeuwarder Courant en het Friesch Dagblad van afgelopen week lazen wij dat minister Kuipers van plan is de spoedeisende zorg te concentreren. In het belang van de bereikbaarheid en toegankelijkheid van spoedeisende zorg in onze gemeente Noardeast-Fryslân, vindt S!N het heel belangrijk dat deze voorziening aanwezig blijft voor onze inwoners.

Sionsberg Netwerk Ziekenhuis vervult met de spoedpolikliniek deze taak voor onze regio. Wij willen dat de innovatieve vorm van spoedeisende zorg die ze leveren, geborgd en behouden blijft. S!N wil goede zorg dichtbij, zo schreven wij ook in ons verkiezingsprogramma!

Daarom stelde Manon van der Meij-Baron namens de fractie S!N de volgende schriftelijke vragen;

  1. Hebben de plannen van minister Kuipers voor de spoedeisende zorg, invloed op de innovatieve spoedzorg van Sionsberg Netwerk Ziekenhuis in Dokkum? 
  2. Is het college van B&W hierover geïnformeerd vanuit ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg) of vanuit andere relevante overleggen hierover, zoals eerder is afgesproken?
  3. Is het bij het college van B&W duidelijk op welke termijn er sprake zal zijn van een eventuele afschaling?
  4. Wat kunnen wij hierin als gemeente betekenen?

Wij zijn erg benieuwd naar het antwoord van het college en we zullen de ontwikkelingen dan ook op de voet volgen.