Dongeradeel kan armen niet bereiken

armoede

Bron: Nieuwsblad Noordoost-Friesland, 9 januari 2015

DOKKUM – De gemeente Dongeradeel kan lang niet alle mensen die in armoede leven bereiken. Dat blijkt uit het beleidskader Armoede en schulden, dat donderdagavond tijdens de raadscommissie Mienskip en Middels werd behandeld. Van de armen heeft 15 tot 20% geen gebruik gemaakt van een inkomensondersteunende minimavoorziening.

In Dongeradeel heeft 7% van alle huishoudens een inkomen dat lager is dan 110% van het wettelijk minimumloon. Er zijn meer dan 5 verschillende regelingen voor die doelgroep beschikbaar, maar toch worden die lang niet allemaal volledig gebruikt. Van de bijzondere bijstand maakt slechts 34% van de totale doelgroep geen gebruik van de voorziening.

Het voorstel van de gemeente om de resterende middelen terug te laten vloeien naar de algemene reserve viel niet in goede aarde. Wethouder Sicco Boorsma nam een voorstel van Dongeradeel Sociaal om ook armen bij het armoedebeleid te betrekken wel over.

Lees hier meer over het project Samen Sterk in Oost-Groningen, waarbij ervaringsdeskundigen worden ingezet bij de armoedebestrijding

Of lees hier het artikel “Nieuwe aanpak stille armoede Oost-Groningen’

Of beluister hier de reportage ‘Gemeenten huren armen in als armoede-expert’op EenVandaag

Of lees hier de informatiebundel van het oorspronkelijke project in Vlaanderen