Spoeddebat over ondergrondse opslag kernafval bij Ternaard

Dongeradeel Sociaal/S!N werd vorige week opgeschrikt door het artikel ‘Ternaard: gas eruit, kernafval erin?’ op de website Ons Getij van de Waddenvereniging. Naar aanleiding van het artikel vroeg DS/S!N een spoeddebat aan voor de raadsvergadering van 31 mei jl.

Lees hier het artikel of hier in pdf-formaat

Het bewuste artikel werd enkele dagen voor het debat van de website van de Waddenvereniging gehaald; met daarbij de volgende mededeling: “Deze blog is na een klacht niet beschikbaar. Op dit moment worden de feiten zoals ze staan verwoord gecheckt.”

Tijdens het spoeddebat stelde DS/S!N de volgende vragen aan het College van B&W:

1. In het betreffende artikel wordt de dubbelrol van de heer Jan Paul van Soest van adviesbureau De Gemeynt aan de kaak gesteld. Hij is betrokken bij zowel het omgevingsproces voor de gaswinning bij Ternaard als de ondergrondse opslag van radioactief afval bij Ternaard. Was het College op de hoogte van deze dubbelrol? En wat is de reactie van het College hierop?

Namens het college antwoordde wethouder Van der Ploeg dat het genoeg zegt dat het artikel van de website is gehaald. De Gemeynt is, volgens hem, een onafhankelijk adviesbureau en het artikel riekt naar smaad. Het college vindt dat De Gemeynt haar werk goed gedaan heeft m.b.t. het omgevingsproces voor de gaswinning bij Ternaard.

2. In het artikel wordt de onafhankelijkheid van Van Soest ernstig in twijfel getrokken. Bij het omgevingsproces voor de gaswinning bij Ternaard concludeert hij in het concept-eindverslag van De Gemeynt dat er ‘aanknopingspunten’ zijn ‘om het omgevingsproces rond de voorgenomen gaswinning in Ternaard voort te zetten’. In hoeverre acht het College die conclusie nog legitiem in het licht van de onthullingen in het artikel?

Van der Ploeg gaf aan dat het college wist waar De Gemeynt zich allemaal mee bezighoudt. Het college vond dit geen belemmering om met De Gemeynt in zee te gaan. Volgens Van der Ploeg “mag er geen verband gelegd worden waar dat niet gelegd kan worden”.

3. In hoeverre is het College op de hoogte van het rapport van 14 mei jl. van de heer Van Soest en De Gemeynt over de internationale opslag van radioactief afval?

Van der Ploeg heeft het rapport gelezen, gaf hij aan. Ondergrondse opslag van kernafval is inderdaad nog steeds aan de orde in Ternaard.

4. In hoeverre is het College ervan op de hoogte dat de zoutkoepels onder Ternaard nog steeds ‘hoog op de Nederlandse lijst’ staan voor de internationale opslag van radioactief afval?

Het college is op de hoogte, aldus Van der Ploeg. Naast principiële bezwaren heeft het college ook grote praktische bezwaren. Zo zijn zoutkoepels niet stabiel en al helemaal niet als er omheen gas gewonnen wordt, zoals bij Ternaard het geval is. Daarmee zijn de zoutkoepels absoluut niet geschikt voor de opslag van CO2 of radioactief afval.

5. Hoe hoog schat het College de kans in dat er, mede naar aanleiding van het rapport van De Gemeynt, in Ternaard ondergrondse opslag van radioactief afval plaats gaat vinden?

Er is nog steeds geen besluit genomen, reageerde Van der Ploeg. Komt dat besluit er wel, dan zal het college zeker in het geweer komen.

6. Welke acties gaat het College ondernemen (of heeft het al ondernomen) richting de heer Van Soest en De Gemeynt naar aanleiding van het artikel en de zaken die daarin naar voren worden gebracht?

Van der Ploeg heeft zelf contact gehad met de heer Van Soest en er mogen geen relaties tussen het omgevingsproces en de ondergrondse opslag van kernafval gelegd worden. De heer Van Soest sprak van een vorm van smaad. Daarom zou het artikel ook van de website van de Waddenvereniging gehaald zijn.

In tweede termijn benadrukte Van der Ploeg nogmaals dat De Gemeynt geen belangen heeft bij het omgevingsproces of de opslag van kernafval. Daar heeft het college goed op getoetst. Dat er nu zaken verbonden worden, die niet verbonden mogen worden, versterkt, volgens Van der Ploeg, het wantrouwen in het omgevingsproces en dat vindt hij niet terecht.

Reageren? Discussieer mee op onze Facebookpagina: https://www.facebook.com/sociaalinnef/posts/1023480584475336

Naar aanleiding van het spoeddebat verscheen het volgende artikel in de Leeuwarder Courant van 1 juni 2018