Motie versoepeling energie-opwekkende en -besparende maatregelen beschermd dorps- en stadsgezicht

Gisteravond is tijdens it Beslút van 3 november onze motie over de versoepeling van het beleid over energieopwekkende- en besparende maatregelen in een beschermd stads- of dorpsgezicht unaniem aangenomen. 

Namens S!N gaf Mark de Boer aan dat zowel in de binnenstad van Dokkum als in onze dorpen een sterke behoefte leeft om woningen binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht te verduurzamen. Inwoners lopen echter tegen erg strikte regels aan waardoor de mogelijkheden om bijvoorbeeld zonnepanelen of zonneboilers erg beperkt is.

S!N wil de culturele en historische waarde van onze mooie dorpen en stad behouden en koesteren, maar ziet ook de noodzaak om te verduurzamen. Mede onder invloed van de energiecrisis, zie je echter dat mensen met zonnepanelen of zonneboilers hun energieverbruik en energierekening naar beneden willen brengen. 

In een tijd waarin verduurzaming echte noodzaak is geworden, vindt S!N dat het goed is om te kijken wat de mogelijkheden zijn om het beleid omtrent energieopwekkende en besparende maatregelen binnen beschermde stads- en dorpsgezichten te versoepelen. 

Na afloop interviewde Omrop Fryslân Mark de Boer, het interview is hier terug te luisteren: Mark de Boer @ Omrop Fryslân