Renovatie B-veld en subsidie veldverlichting vv Friese Boys

In maart 2020 is begonnen met de renovatie van het B-veld. S!N heeft samen met andere partijen aandacht gevraagd voor de slechte staat van onderhoud van het B-veld.

Af en toe werd er zelfs getraind in de loods van houthandel Barkmeyer in Kollum. Door de slechte staat nam het aantal blessures enorm toe
en was er een trainingsachterstand. De gemeente heeft de renovatie voor haar rekening genomen. Samen met andere subsidieverstrekkers, heeft de gemeente €5000,00 subsidie verstrekt voor het aanleggen van verlichting rondom het veld. Het bestuur en de leden zijn zeer ingenomen met de renovatie en de aangelegde verlichting. S!N zet zich heel erg in om de (sport) voorzieningen op peil te houden.

Foto: Sake Beerstra