ANNO-samenwerking moet wel wat opleveren

anno

De samenwerking binnen ANNO, de ontwikkelagenda voor Noordoost-Fryslân, kan veel beter. Met name de samenwerking tussen de Noordoost-Friese gemeenten en de provincie Fryslân verloopt stroef. Dit konden wij lezen in een evaluatierapport dat afgelopen donderdag in de raad werd besproken. Daarbij ging het vooral over de samenwerking zelf. Niet echt duidelijk werd wat het oplevert; laat staan wat het kost.

Dongeradeel Sociaal vroeg dan ook om inzage van de kosten van de huidige samenwerking. Qua ambtelijke inzet, qua voorbereidingskosten en qua investeringen. Daarnaast willen wij zien wat het oplevert. Niet alleen voor wat betreft subsidies, maar ook in arbeidsplaatsen en sociale spin-off voor de gemeente.

Het voornemen is om de samenwerking binnen ANNO te verbeteren en voort te zetten. Dongeradeel Sociaal steunt dit, maar maakt wel het voorbehoud dat de samenwerking wat op moet leveren en dat het geld niet in onzinnige en dure projecten als het Súd Ie-project wordt gestoken.