Schriftelijke vragen over aanpak adresfraude door extra huisbezoeken

adresfraude_623x250

Dongeradeel Sociaal heeft n.a.v. een brief van het ministerie van Binnenlandse zaken de volgende schriftelijke vragen aan het college gesteld over de aanpak van adresfraude door extra huisbezoeken.

1. Is het de wethouder bekend dat BZK extra wil investeren in het opsporen van fraude gevallen en dat minister Plasterk de oproep heeft gedaan om extra huisbezoeken af te leggen?

2. Kan de wethouder de keuze maken geen gehoor te geven aan deze oproep?

3. Heeft de wethouder voor 1 april gemeld om mee te doen aan het traject van extra huisbezoeken in 2015? Zo nee, kan de wethouder aangeven wat nu het beleid is op het gebied van fraudebestrijding? Zo ja, de kosten van het genoemde traject worden grotendeels vergoed uit de baten. Hoe worden de niet vergoede kosten betaald?

Lees hier de brief van het ministerie
Lees hier het persbericht

Toelichting
Dongeradeel Sociaal vindt het uiteraard niet goed als er fraude wordt gepleegd. Fraude moet aangepakt worden, maar de voorgestelde aanpak gaat Dongeradeel Sociaal te ver.