Geld voor verhuizing peuterspeelzaal Krûpelhintsjes

krupelhintsjes

Afgelopen donderdag werd in de raad gesproken over de onderwijshuisvestingsplannen voor 2014. Daarnaast lag er een spoedaanvraag voor de bekostiging van de verhuizing van peuterspeelzaal De Krûpelhintsjes in Dokkum. Ondertussen laat een integraal huisvestingsplan (IHP) voor het onderwijs in onze gemeente nog steeds op zich wachten, terwijl het al 44.000 euro heeft gekost. Een doorn in het oog voor onze fractie.

Wij konden dan ook niet instemmen met de vraag van het college om extra geld beschikbaar te stellen voor de verbouw van de VAKschool van het Dockingacollege. Kosten: 350.000 euro. Eerst moet het IHP er liggen, zo vinden wij. Dan kan de hele huisvestingssituatie van het onderwijs in Dongeradeel meegenomen worden in de afweging om dit geld al dan niet beschikbaar te stellen. Wij krijgen hierin de steun van de andere fracties in de raad.

Daarnaast vonden wij dat de spoedaanvraag van De Krûpelhintsjes ad 33.000 euro wél gehoneerd moest worden. Omdat basisschool De Eben Haëzer uit zijn jasje groeit, moeten de peuters noodgedwongen verhuizen. Omdat er nog steeds geen IHP ligt, vinden wij dat de gemeente moet opdraaien voor de kosten van deze verhuizing. Deze mening werd gedeeld door de andere fracties in de raad.