Vragen over rigoureuze bomenkap

In de afgelopen week ontving S!N vele berichten van verontruste en boze inwoners over de rigoureuze bomenkap op diverse plaatsen in de gemeente. Zoals in het Dokkumer Bos achter de Zwaan in het Fugellân, en ook langs de rondweg tussen het busstation en de rotonde. Daar zijn door buurtbewoners zelfs spandoeken opgehangen. Inwoners begrijpen het niet.

S!N maakt zich grote zorgen over de bomenkap, en vooral over de gevolgen hiervan voor de natuur. Het lijkt alsof er in het wilde weg wordt gekapt, een visie ontbreekt nog steeds. Op sommige plekken blijven zieke bomen juist staan, net als dunne sprietjes. Juist de dikkere bomen worden omgezaagd. Het is erg onduidelijk, vooral ook voor de inwoners, die niet over de kap worden ingelicht.

S!N vindt het van groot belang dat er nu echt haast wordt gemaakt met de beloofde Natuurnota, met daarin opgenomen een helder bomenbeleidsplan. S!N heeft de wethouder gevraagd nu een datum te geven waarop we de nota kunnen verwachten.

De volgende vragen heeft S!N eerder deze week ingediend:

  1. Kan het college uitleggen wat de reden is van deze massale bomenkap? 
  2. Hoe staat dat in relatie tot de natuurnota (incl. bomenbeleidsplan) die in de coalitieagenda staat en die nog opgesteld moet worden? Is inmiddels bekend wanneer we die natuurnota met bomenbeleidsplan tegemoet kunnen zien?
  3. Er geldt een herplantplicht, wanneer en hoe wordt hier aan voldaan? Welke bomen worden teruggeplaatst en waar worden die geplaatst en wanneer?
  4. Er is al eerder aandacht gevraagd voor de communicatie rondom het drastisch snoeien en extreme kap. Wat heeft het college gedaan aan communicatie rondom bovengenoemde locaties? Hoe zijn de omwonenden geïnformeerd? 
  5. Is het college het met ons eens dat de communicatie verbeterd moet worden? Zo ja, hoe gaat het college dit aanpakken?

S!N zal de situatie rondom de bomenkap op de voet blijven volgen.