Europees subsidiegeld voor duurzaamheidsprojecten

Afgelopen week heeft S!N raadslid Sjoerd Keizer aan het college gevraagd hoeveel Europees subsidiegeld voor duurzaamheidsprojecten er naar onze gemeente gaat. S!N wil graag dat de gemeente actief en voortvarend aan de slag gaat met duurzaamheidsprojecten. In het coalitieakkoord werd aan deze ambities een heel hoofdstuk gewijd.

Kortgeleden werd namelijk bekend dat de regio Noord-Nederland 438 miljoen euro aan Europees geld tegemoet kan zien. Het gaat hier om de zogenaamde ‘EFRO-gelden’ en om het Just Transition Fund. De gelden zijn onder andere bedoeld voor innovatie in het kleinbedrijf, en voor waterstof en kennisontwikkeling.

S!N wil graag weten of er al plannen zijn gemaakt om voor deze subsidies in aanmerking te komen. In welke richting wordt gedacht en hoe concreet is het al? Het lijkt S!N een goed idee om hierbij ook in ANNO-verband samen op te trekken. Dergelijke grote innovatieprogramma’s kunnen bij uitstek goed regiobreed opgepakt worden.

Een aantal Nederlandse gemeenten heeft een Intergemeentelijk Subsidie Bureau opgericht om daarmee kennis over subsidieregelingen onderling te delen. S!N vroeg dan ook of de gemeente gebruikt maakt van dit bureau.