Nog geen stappen naar één ambtelijke organisatie in DDFK

gemeentehuis_slide

Veel kritiek klonk er vanuit de raad van Dongeradeel op de memo van de gezamenlijke colleges van Dantumadeel, Dongeradeel, Ferwerderadeel en Kollumerland (DDFK). Het gaat de raad veel te snel om nu al stappen te zetten richting één ambtelijke organisatie in DDFK-verband, zoals in de memo wordt voorgesteld. Eerst duidelijkheid over het moment van herindelen, zo luidde de algemene mening.

Het college van B&W van Dongeradeel hoopt dat de stap naar één ambtelijke organisatie een herindeling in DDFK-verband zal bespoedigen, maar het zou ook kunnen zijn “dat we straks met lege handen komen te staan”, zo bracht ik naar voren. “Dantumadeel en Ferweradeel willen vooralsnog immers geen herindeling, alleen ambtelijke samenwerking. Die hebben dan straks wat ze willen en kunnen het moment van herindeling vervolgens nog heel lang voor zich uit schuiven.”

Uiteindelijk zegde het college toe om nog geen stappen te ondernemen, eerst intern onderzoek te doen en in maart (na de verkiezingen) een voorstel aan de raad voor te leggen m.b.t. één ambtelijke organisatie. Zonder duidelijk over het moment van herindelen zal dat voorstel in de raad van Dongeradeel echter niet op veel bijval kunnen rekenen.

Lees hier de memo