‘Holwerd aan Zee’ mooi plan, maar haalbaar?

holwerdaanzee

Het is een prachtig plan, dat moet gezegd, om het dorp Holwerd weer te verbinden met de Waddenzee. Maar of dit miljoenenproject financieel haalbaar is voor de gemeente Dongeradeel, is zeer de vraag.

Dongeradeel kampt, volgens de laatste ramingen, in 2017 immers met een begrotingstekort van 3,6 miljoen. Om dit gat te dichten moet wederom fors bezuinigd worden. De sociale voorzieningen komen daarmee weer in gevaar. Kunnen het zwembad en de muziekschool straks nog wel open blijven?

Ondertussen dient het ene na het andere mooie, maar peperdure plan zich aan. Het bevaardbaar maken van de Súd Ie, een rondje Lauwersmeer en nu Holwerd aan Zee. Allemaal projecten die, naast subsidie, ook een forse gemeentelijke bijdrage vragen. De gemeentelijke bijdrage van 150.000 euro voor een rondje Lauwersmeer kon onlangs al niet opgebracht worden. Het Súd Ie-project zou onze fractie het liefst ook zo snel mogelijk stopzetten om te voorkomen dat er bezuinigd moet worden op de sociale voorzieningen. Liever de burger dan de bootjes, zo schreven wij onlangs.

En nu dus Holwerd aan Zee. De kosten zijn nog onduidelijk, maar het zullen vele miljoenen zijn, zo vertelden de initiatiefnemers afgelopen donderdag tijdens hun presentatie in de gemeenteraad. Dongeradeel moet niet alleen financieel bijdragen aan Holwerd aan Zee, maar ook als projectleider optreden. Wij zijn bang dat dit, met de huidige bezuinigingen van dit kabinet, niet haalbaar zal zijn. De provincie en het Wetterskip zijn echter erg enthousiast, zo vertelden de initiatiefnemers, omdat zij ook de toeristische waarde ervan zien en de mogelijkheden voor een betere waterhuishouding. Dus misschien kan Dongeradeel zelf de portemonnee gesloten houden. Kortom, wordt vervolgd.

Binnenkort wordt een nader uitgewerkt voorstel aan de raad aangeboden.

holwerdaanzee_schets_w623