Geen bezuiniging op Steunpunt Uitkeringsgerechtigden

sunofVeel mensen maken gebruik van het Steunpunt Uitkeringsgerechtigden en gehandicapten Noordoost-Fryslân (SUNOF). De sociale diensten van de gemeenten Dantumadiel en Dongeradeel verwijzen cliënten zelfs door naar het spreekuur van het SUNOF. Toch zijn de gemeenten van plan de subsidie per 1 januari 2015 stop te zetten. Dongeradeel Sociaal is hier fel op tegen.

Het SUNOF is opgericht om praktische hulp te bieden in het doolhof van regels, rechten en plichten aan mensen met een uitkering en/of mensen die gebruik maken van voorzieningen als de WMO. Een belangrijke activiteit is het houden van een wekelijks spreekuur in De IJsherberg te Dokkum door vrijwillige spreekuurhouders, ervaringsdeskundigen die veel kennis hebben van wet en regelgeving. Tijdens dit spreekuur kunnen mensen o.a. terecht met vragen over uitkeringen, belastingen, het opstellen van bezwaarschriften en schuldhulpverlening.

Dat dit geen overbodige luxe is, blijkt wel uit het feit dat op het spreekuur van woensdagmorgen 12 februari, toen Dongeradeel Sociaal op bezoek was, maar liefst 7 mensen gebruik hebben gemaakt van deze mogelijkheid. De vragen gingen vooral over situaties waarin mensen door ingewikkelde en erg bureaucratische regels door de bomen het bos niet meer zien en niet weten hoe ze daarmee om moeten gaan. Ook blijken mensen door de ingewikkelde regelgeving regelmatig tussen de wal en het schip te vallen en daardoor in de problemen te komen. De spreekuurhouders adviseren, geven praktische ondersteuning en helpen mensen bij het invullen van formulieren of het opstellen van een bezwaarschrift.

Opvallend is het dat met name de gemeentelijke sociale diensten van Dantumadeel en Dongeradeel veel mensen in de uitkering met hun vragen doorsturen naar dit spreekuur. Het zal duidelijk zijn dat dit een aanzienlijke besparing oplevert voor de gemeenten. Nog opvallender is dat het SUNOF een kleine subsidie ontvangt voor dit goede werk, maar dat is aangekondigd dat de betrokken gemeenten van plan zijn dit per 2015 stop te zetten.

Dongeradeel Sociaal heeft grote waardering voor de inzet en betrokkenheid van het SUNOF en maakt zich ernstig zorgen over deze ontwikkelingen, zeker omdat wij verwachten dat door de overdracht van veel taken van het rijk naar de gemeenten en veranderende wet- en regelgeving het aantal inwoners van onze gemeente dat een beroep gaat doen op het SUNOF, zal gaan stijgen.

We verwachten echter dat gezien de grote bezuinigingen die met name in Dongeradeel zijn aangekondigd, ook het SUNOF tot de mogelijke slachtoffers van het huidige beleid zal gaan behoren. Dongeradeel Sociaal zal zich hier tot het uiterste tegen verzetten. We zijn van mening dat gezien het belang van het werk van het SUNOF een structurele en meerjarige financiële ondersteuning van de betrokken gemeenten in het beleid opgenomen dient te worden.